Kontakt

Postadress:
Riksteatern i Krokoms kommun

c/o Gunnar Rindå
Kustvägen 12
83540 Nälden

E-postadress: krokom@riksteatern.se
Hemsida: krokom.riksteatern.se

Ordförande / webmaster:
Gunnar Rindå, 070-516 63 10, vaplan@gmail.com

Sekreterare:
Eva Andersson, 070-669 69 78, evaionet@gmail.com

Kassör:
Gunbritt Vesterlund, 070-298 96 99, gbwesterlund@yahoo.se

Ledamot / Bokningsansvarig:
Rickard Österlind, 073-076 86 37, oesterlind@hotmail.com

Ledamot:
Lars Hägerström, 070-583 07 70, lars.hagerstrom@abf.se

Ersättare:
Clara Bodén, 070-359 51 89, claramariaboden@gmail.com

Ersättare:
Elin Olofsson, olofssonelin@hotmail.com

Ersättare:
Lovisa Arvidsson, 076-863 35 13, lovisa.arvidsson@gmail.com