Riksteatern i Krokoms kommun

Riksteatern i Krokoms kommun bildades i april 2015 och har som mål att sprida bra scenkonst för alla till alla i hela kommunen. För att lyckas med det är det bra att vi som sitter i styrelsen bor på olika platser.

Här är vi som är valda vid årsmötet 22 april 2017
Gunnar Rindå (Vaplan), ordförande. (2 år)
Gun-Britt Westerlund (Dvärsätt), kassör. (1 år)
Eva Andersson (Valsjöbyn), sekreterare. (2 år)
Lars Hägerström (Näversjön), ord ledamot. (2 år)
Rickard Österlind (Hissmofors), ord ledamot. (1år)
Clara Bodén (Rödön), ersättare. (1 år)
Elin Olofsson (Bredbyn), ersättare. (2 år)
Lovisa Arvidsson (Ytterån), ersättare. (1 år)

Valberedning (1 år): Kristina Ernehed (Kälom), Anna Olofsson Frestadius (Offerdal),
Sara Swedenmark (Kaxås).
Revisorer, (1 år): Stefan Fax (Östersund), Sture Hernerud (Värmon).
Revisorsuppleanter, (1år) : Arne Wiklander (Nälden), Anneli Åman (Landön).